تفکر استراتژیک چیست؟

درخواست حذف این مطلب

آینده برای ما نامعلوم و دنیا دائما در حال تغییر است . به همین دلیل ، استراتژی ها و برنامه های کاری پس از مدتی منسوخ می شوند و ضرورت تجدید نظر در فرضیات بنیادی آنها به وجود می آید. تفکر استراتژیک تصویری از آینده ،و فرصت ها و تهدید های آن به دست می دهد که با استفاده از آن می توان به سوالاتی از قبیل اینکه

« امروز مشغول چه کاری هستم ؟ »

و

« فردا باید به چه کاری بپردازم ؟ »

را پاسخ داد .

در کلام ساده بعد تفکر استراتژیک جریان فکری همراه شما خواهد بود که در هر لحظه افکار و تصمیمات شما را جهت می دهد.

تحول در زندگی،کارنیل

@karnil

_______

یعنی عملا میگه شاید چیزی که توی بیست سالگی دنبالشی و به دستش میاری توی سی سالگی به دردت نخوره! یا باید آینده نگر خوبی باشی , یا اگر تا سی سالگی رفتی اون موقع شهامت رها و دوباره شروع رو داشته باشی

جدا از تفسیر من , چقدر همچین چیزی توی کشورمون , فرهنگمون دوره , چقدر نداریم