تو بگو...

درخواست حذف این مطلب
از ناپایداری زندگی و هرچیزی که داره همونقدر بگم که مثلا توی عروسی , یکی بمیره!
یا نوزادی که مادرش ۹ ماه بخاطرش سختی کشید و حالا در لحظه ا موقع زایمان میمیره
یا اون لحظه ای که نوار قلب مریض یک خط صاف شد و خانوادش از پشت شیشه نشستند روی زمین زار میزنن ولی یهو برمیگرده
یا پدری که داره میره کلیه اشو بفروشه و توی راه بیمارستان گنج پیدا میکنه
غمه یا شادی؟
هیچ کدوم
میاد
میره
نمیمونه
نه این
نه اون
به راستی تو از زندگی چی فهمیدی؟
هوم؟