دوست داشتنی ها

درخواست حذف این مطلب
اولش معلم ریاضیم بود , بعد شد مدیرم
ولی فراتر از همه ی اینها مثل خواهر بزرگتر بود برامون
کلاسهای ریاضیمون کلاس زندگی بود! فکر رو بهمون یاد داد , درست فکر !!
جواب هیچکدوم از تمرینهای ریاضی رو نمیگفت و مجبورمون میکرد انقدر فکر کنیم و با اعداد و ارقام بازی کنیم که به جواب برسیم
حالا هم یکی از مشوق های منه برای راهی که انتخاب
یک عالمه تشویقم کرد و تمجید! که صد البته لطف داره بهم
بهم گفت استحقاقش رو دارم و میتونم.راضیشون کنم و برم دنبال علاقه ام / که داره میدرخشه از دور *.*
اون اینده منو پیش بینی کرد و من هم قول دادم تا تهش برم و نه تنها خودم رو بلکه اونو هم ناامید نکنم!
ته دلم حالم خیلی خوبه و ذوق دارم
خدایا مرسی بخاطر آدمهای خوبی که سرراهم قرار میدی!