ما فرزندان جغرافیا !

درخواست حذف این مطلب
من اسیر جبر جغرافیایی شدم.هممون اسیریم اما اسارتهامون متفاوتن
هیچوقت مثل هیچکدوم از هم سن و سالهام و حتی اکثر هم جنس هام شوق مادر شدن یا داشتن فرزند رو نداشتم.هیچوقت دلم نخواسته یکیشون مال من باشه!با اینکه به بچه ها علاقه دارم اما فقط از دور
حتی دیدم ایی رو که فقط بخاطر بچه داشتن ازدواج !
دلایل متعددی داره که لازم نیست توی این پست بگم
با وجود تمام اینها اگر روزی دلم خواست ی رو به این دنیا اضافه کنم حتما به جغرافیای زندگیش توجه ویژه ای میکنم! طوری که حتی ندونه فرزند جغرافیا بودن یعنی چی!