inception

درخواست حذف این مطلب
با توجه به تعریفهایی که از inception شنیده بودم و کارگردانی کریستوفر نولان و بازی دی کاپریو , خیلی خیلی بیشتر انتظار داشتم که جذبم کنه
اما به نظر من یه معمولی بود. در حد همون یک بار دیدن
ماجرای ماهری که میخواد به ازای حذف سابقه اش , یک کار غیرممکن رو انجام بده! وارد ناخودآگاه ی بشه و تغییرش بده

احساسات مثبت همیشه بر احساسات منفی غلبه میکنن

کوچکترین بذر یه فکر میتونه رشد کنه.مثل یه ویروس
حتی کوچکترین افکار هم میتونن همه چیز رو تغییر بدن

ما دورانمون رو با هم گذروندیم و باید بذارم بری