دیوار

درخواست حذف این مطلب
کتاب دیوار اثر ژان پل سارتر
ترجمه ی صادق هدایت

موقعیتی را شرح می دهد که در آن سه زندانی در زمان جنگ های داخلی اسپانیا به مرگ محکوم شده اند.(بهمن ماه ۱۳۲۴) دیوار به محل آن ها اشاره می کند. هنگامی که به یکی از زندانیان به نام پابلو برای نجات جان خود پیشنهادی از طرف ین زندان داده می شود، او ابتدا این پیشنهاد را نمی پذیرد اما نقشه ای طرح می کند و سعی می کند آن را اجرا کند. بعد از مدتی متوجه می شود که همه چیز آن طور که او تصور کرده بوده پیش نرفته و اوضاع از کنترل او خارج شده است....

فقط اونجا که توی کتاب میگه:هر ی مثل آنها فکر نکند را دستگیر میکنند