شب تولدش :(

درخواست حذف این مطلب
ساعت یک شبه و تازه از بیمارستان برگشتیم
گفت مشکوک به سکته ی قلبیه ولی بعد از انجام ازمایشها گفت نه مشکلی نیست خداروشکر
اما باید یک سری چکاپ ها انجام بشه واسش
قرار نبود شب تولد و سالگرد ازدواجت تو بیمارستان بگذره اما خوشحالم که الان خونه ای مادر عزیزم...
آرزوم واست سلامتی و ارامشه فقط,همین..

زمانی که منتظر جواب آزمایش بودیم یه آقایی جلومون احیا شد اما نموند و مرد و جیغ و داد همراهاش بود که سوهان روحم بود
چقدر محیط تلخ و دردناکه آخه اون لحظه